خدمات اتاق تمییز سیوند صنعت

طرح توجیهی ، مشاوره و طراحی
بهترین روش اجرای کار، مشاوره با افراد متخصص است. با ما تماس بگیرید.
اجرا و نصب
با وجود تیم متخصص ما هیچگونه جای نگرانی نخواهید داشت. طراحی، اجرا و نصب صحیح هدیه ما به شماست .
اجرای پروژه های Turnkey
طراحی و مهندسی ، تامین و تدارک - ساخت و اجرا - تست و تحویل نهائی هر پروژه یکی از ویژگیهای گروه سیوند صنعت می باشد .
معتبر سازی کلین روم ها
اعتبار بخشی و احراز اطمینان از عملکرد سیستم کلین روم از وظایف این گروه است که پس از اتمام پروژه ، این محصول بتواند جوابگوی کلیه الزامات باشد .
تجربه، تخصص و مهارت
در این مجموعه افرادی متعهد و با تخصص بالا همواره در کنار شما خواهند بود.
مدیریت پروژه ها
تخصص تیم پروژه برای هر پروژه بر اساس ویژگیهای آن ، و زمانبندی دقیق ، رعایت اصول فنی ، ایمنی و کیفی و کنترل پروژه از اولویتهای گروه سیوند صنعت می باشد .